Porozmawiajmy. Sprawdź, w jaki sposób mogę Ci pomóc

Wypełnij formularz, dzięki temu zarezerwujesz termin rozmowy.

Jeśli chcesz wystartować i wygrać - zostaw namiar do siebie.

Zadzwonię najszybciej jak to będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Babiel.com.pl Jacek Babiel

Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj
Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Administratorem Twoich danych osobowych jest Babiel.com.pl Jacek Babiel, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Wyszyńskiego 6/31, 18-400 Łomża, NIP: 7181628265). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie organizacji webinaru, szkolenia on-line, konferencji lub zakupu przez Ciebie naszych usług oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie kontaktu na Twoje żądanie, marketingu naszych usług oraz wysyłki newslettera, jeśli zdecydowałeś/aś się go otrzymywać. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy (webinar, szkolenie on-line, konferencja, usługa) – do momentu jej zakończenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Możemy transferować Twoje dane poza terytorium EOG, tj. do USA na podstawie standardowych klauzul umownych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich praw związanych z prywatnością, zawsze możesz napisać e-mail na adres: sklep@e-babiel.com

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Babiel.com.pl Jacek Babiel